Persondatapolitik - GDPR

Persondatapolitik for Dan-Varme A/S Falkevej 12-14, Balling, 7860 Spøttrup

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Dan-Varme A/S.
Når du selv giver personoplysninger til Dan-Varme A/S via mail, telefon eller direkte accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Dan-Varme A/S opfylder din forespørgsel/køb/opgave på den bedst mulige måde.
 

Vi passer godt på dine oplysninger!

Dan-Varme A/S ønsker med denne Persondatapolitik at vise:
- hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
- hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger
 

Dataansvarlig

Hos Dan-Varme A/S har vi altid kunden i centrum for vores virksomhed. Det gælder i alle forhold i kæden fra ordremodtagelse til produktion og levering.
- Hos os betyder det et højt serviceniveau i samarbejdet med kunderne.
- Effektiv kundebetjening samt hurtig og rettidig levering er vigtige parametre hos os.
- Vi har adresse i Balling, og vi har kunder over hele Danmark samt i Norge, Sverige, England, Tyskland, Italien, Litauen og Polen.
- På adressen i Balling fremstiller vi BIO Heater og varmluftsovne. I vores blikafdeling har vi faste montører, der står for alt blik arbejde.
- Sidst men ikke mindst har vi egen smede-/og svejseafdeling, hvor vi fremstiller specialkomponenter og maskiner.
- Vi er altid klar til at servicere såvel nye som gamle kunder, og vi sælger både til erhverv og private.
Søren Chr. Nielsen er indehaver af Dan-Varme A/S og den dataansvarlige for virksomheden. Dan-Varme A/S ’s kontaktoplysninger er:
Dan-Varme A/S Falkevej 12-14, Balling 7860 Spøttrup Telefon: +45 9756 4108 www.Dan-Varme A/S.dk

Dan-Varme A/S udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).
Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Dan-Varme A/S.
 

Dan-Varme A/S indsamler følgende personoplysninger

Virksomhedskunder og leverandører

- Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer

Medarbejdere

- Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse. Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
- Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger
 

Formål

Dan-Varme A/S indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.
Eksempler på formål, hvortil Dan-Varme A/S indsamler personoplysninger:
- Kontaktinformation til kunder/leverandører
- Kunde/leverandørbehandling
- Kontaktinformation til fremsendelse af faktura, tilbud, nyhedsbrev m.m.
- Opfyldelse af lovkrav
- Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte
 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Dan-Varme A/S efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.
 

Videregivelse af personoplysninger

Dan-Varme A/S videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.
Dan-Varme A/S benytter databehandlere til backup og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Dan-Varme A/S ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen.
Dan-Varme A/S kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.
 

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Dan-Varme A/S, behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Dan-Varme A/S vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.
Kun relevante medarbejdere fra ledelsen har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.
Hvis Dan-Varme A/S ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen.
 

Sikkerhed

Dan-Varme A/S har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.
 

Cookies

Dan-Varme A/S anvender ikke cookies.
 

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)

Dan-Varme A/S behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder og ansatte:
- Opfyldelse af en kontrakt
- Behandling af legitime interesser
- Samtykker
- Retlige krav
- Interesseafvejning
 

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Dan-Varme A/S, så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:
- Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
- Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
- Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
- Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt” Ønskes sletning vil Dan-Varme A/S slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som Dan-Varme A/S er pålagt at gemme iht. lovgivning
- Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som Dan-Varme A/S er pålagt at udføre iht. lovgivning
- Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
- Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Dan-Varme A/S
- Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Dan-Varme A/S
- Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet
 

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Dan-Varme A/S 4 uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.
Dan-Varme A/S kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Dan-Varme A/S ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:
Dan-Varme A/S Falkevej 12-14, Balling 7860 Spøttrup Telefon: +45 9756 4108 www.Dan-Varme A/S.dk
Att.: Sven Hulsrøj Telefon: +45 9756 4108 E-mail: sh@danvarme.dk
Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk
DAN-VARME A/S | CVR: 30691237 | Falkevej 12-14, Balling, DK-7860 Spøttrup  | Tlf.: 97564108 | info@danvarme.dk